Historien

Historien om oss

Sem Gjestegård ligger på Øvre Sem og utgjør en del av Sem landskapsvernområde.

Anerkjent Landbruksskole

Historien til Sem starter på Nedre Sem i 1886, når Bernt Holtsmark (1859–1941) grunnla Sem Landbrugskole. Dette var en privat landbrukskole som raskt fikk høy status internasjonalt. Vi har hørt om studenter som kom helt fra Amerika for å lære seg om landbruk. Skolen vokste, og Øvre Sem ble ervervet.

I 1899 stod bygningen vi i dag kaller Sæheimr (Sjøheimen) klar. Et bygg som huset både undervisning og administrasjon.. 


I 1906 ble bygningen Slottet oppført. I dag huser Slottet både spisestue og 13 grupperom. Spisestuen har vi satt tilbake slik den en gang var, men noen tilpasninger til dagens standarder og drift. Grupperommene var i sin tid hybelleiligheter for studentene.

Dramatisk eierskifte
Sem Landbrugskole ble kjøpt av staten i 1914 og startet i 1915. Det ble da til Statens småbruklærerskole, som hadde som formål å lære tilrettelegging for intensiv og rasjonell drift av de mange småbrukene i landet. Det var venstremannen Gunnar Knutsen, sammen med daværende statsminister og landbruksminister, som ivret for dette. Det ble faktisk stilt kabinettspørsmål i saken. Denne ervervelse var et strategisk trekk i stemmesanking på landsbygda.

Formålet med denne skolen var å utdanne instruktører som reiste rundt i Norge for å lære bøndene å leve av sin egen jord. Studentene studerte alt som berører småbruksdrift som pelsdyroppdrett, fiskeoppdrett, birøkt, finsnekkeri, i tillegg til de ”klassiske” jordbruksfagene.


Stille protest under krigen
Skolen hadde i tillegg et hybelhus som stod der hvor vi i dag har vår gjesteparkering. Det brant ned under krigen, og ble ikke gjennopført. Vi ble en gang fortalt at tyskerne, som den gang holdt til på Skaugum, var behjelpelige med slukkingsarbeidet. Dette er blitt dementert i senere tid, men det som var tilfelle var at tyskerne hadde oppdaget at skolen benyttet norske naziaviser som toalettpapir. Da truet de med å brenne ned skolen med mindre de umiddelbart sluttet med dette.


Dagens hovedbygg ble reist som en erstatning for det gamle hybelhuset, og stod ferdig i 1950.


Nyere historie
I 1962 ble Statens småbrukslærerskole på Sem fusjonert med Norges Landbrukshøyskole på Ås. De beholdt institutt for birøkt her, ellers ble Sem brukt til pedagogiske seminar og for interne konferanser. De siste elevene ble uteksaminert i 1992.


I 1991 vedtok Stortinget at Sem skulle drives videre som et kurs og konferansesenter. Det er der vi er i dag.


Sem Gjestegård åpnet dørene, høsten 1995, etter tre års restaurering. Sæheimr (det røde huset) stod klart i mai 1999.


Sem Gjestegård i dag 
Sem Gjestegård er i dag et frittstående hotell uten kjedetilknyting, hvilket medfører at vi får lov til å beholde vårt særpreg. De fleste pyntegjenstander vi har på gården er fra skolens dager, og biblioteket byr på litteratur om alt fra grønnsaksdyrking til andeoppdrett.

Julekveldsvisa

Det hører med til historien at Alf Prøysen tilbrakte mye tid på skolen i krigsårene. Han var griserøkter på Vøyen gård, og var en viktig bidragsyter i det kulturelle miljøet som blomstret på skolen i denne perioden.

Det var her på Sem han traff NTH-professoren Arnljot Høyland som tonesatte mange av Prøysens tekster.

alfproisen.jpg

Foto: Rigmor Dahl Delphin, Wikipedia

Julekveldsvisa ble blant annet komponert her på Sem, men da med en betydelig mer kontroversiell tekst. Den opprinnelige “Lærlingevisa” fra amatørrevyen på Sem Landbrugskole, er i dag en av våre alle kjæreste juleviser til glede for både store og små.

I møterommet ”Svartdalen” i Sæheimr kan man se bilder av Alf Prøysen som er tatt her på Sem.

Tidslinje

1886

historie_01.jpg

1899

1906

Oivind-®Haug-sem2011-94-Edit.jpg

1914

DSC00621.jpg

1940

1950

1962

1995