Teambuilding


Begi dere ut på en oppgaveløype med smarttelefoner som verktøy. Det raskeste laget vinner! La temaet på oppgavene være dere selv, eller hva med en geografisk oppgavereise? Her er det bare deres fantasi som setter begrensninger på hvilke oppgaver som skal løses for lagene å komme seg videre til neste post. Aktiviteten kan holdes innendørs såvel som utendørs, og lengden på aktiviteten kan justeres etter deres tidsrammer.